Laden..
Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is. Ten aanzien van de juistheid kan door De Tuinen geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop De Tuinen geen invloed kan uitoefenen. De Tuinen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige inhoud en opmaak berust bij De Tuinen dan wel bij de rechthebbenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of anderszins te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tuinen dan wel de rechthebbenden.

Merkbescherming
Het Winkelcentrum De Tuinen logo en het merk Winkelcentrum De Tuinen zijn gedeponeerde (beeld)merken van Colliers International.